POR 2.1A – Microîntreprinderi (200.000 EURO – 90%)

POR – Axa 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritate de investiții 2.1. Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri Apelul de proiecte 2.1A – Microîntreprinderi

 

Obiectivul specific:

Consolidarea poziției pe piață a microîntreprinderilor în domeniile competitive

 

Alocare financiară AP 2 PI. 2.1 A

Regiunea Nord Est – 40,99 mil. Euro

Regiunea Sud Est – 34,79 mil. Euro

Regiunea Sud Muntenia – 36,85 mil. Euro

Regiunea Sud Vest – 28,02 mil. Euro

Regiunea Vest – 27,56 mil. Euro

Regiunea Nord Vest – 33,55 mil. Euro

Regiunea Centru – 32,36 mil. Euro

 

Ajutor financiar nerambursabil

Valoarea finanțării nerambursabile ce poate fi obținută pentru un proiect de investiții este între 25.000 și 200.000 Euro, reprezentând un ajutor de minimis.

Rata de finanţare nerambursabilă este de maxim 90% din valoarea eligibilă a investiției.

 

Depunere proiecte

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 27.07.2016, ora 12:00

Data până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 27.01.2017, ora 12:00

Perioada de de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

 

Solicitanți eligibili

Societăți comerciale (Legea 31/90) /societăți cooperative (Legea 1/2005) care se încadrează în categoria microîntreprinderilor – au până la 9 salariaţi

 

Activități eligibile

Tipuri de investiții eligibile:

 • Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii
 • Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investițiile pentru achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie și/sau investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line și/sau realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării.

 

Criterii de eligibilitate

 • Locația de implementare a proiectului este în mediul urban (inclusiv localităţile componente şi satele aparţinătoare oraşelor şi municipiilor)
 • Investiția propusă prin proiect trebuie să vizeze o singură clasă CAEN
 • Domeniul de activitate în care se realizează investiţia se incadreaza in domeniile de activitate eligibile (conform Anexa)
 • Investițiile pentru CAEN 8690 ”Alte activităţi referitoare la sănătatea umană” sunt eligibile doar în masură în care investiția este localizată într-o stațiune balneoclimaterică
 • Domeniul de activitatea (codul CAEN) în care doreşte să realizeze investiţia/proiectul trebuie autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului
 • Societatea a desfăşurat activitate pe o perioadă a cel puţin unui an fiscal integral
 • Societatea nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior
 • Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0) în anul fiscal anterior depunerii proiectuluI
 • Societatea a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii proiectului sau are cel puțin un angajat cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, la data depunerii proiectului
 • În cazul întreprinderilor legate – unice plafonul de 200.000 euro se aplică întreprinderii unice, adică grupului de întreprinderi legate și nu fiecărei întreprinderi în parte
 • Societățile care au cel puțin 3 ani de la înființare, la data depunerii proiectului, nu trebuie să fie întreprindere în dificultate (capitaluile proprii la 2015 >0 la 31.12.2015)
 • Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov

 

Cheltuieli eligibile

 

 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului
 • Amenajarea terenului – demolări, demontări, dezafectări, defrişări, etc.
 • Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
 1. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
 • Cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii racordării la reţelele de utilităţi.
 1. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
 • Studii de teren – studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului
 • Obţinere avize, acorduri, autorizaţii
 • Proiectare şi inginerie – elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin CU, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, etc.), precum și cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică.
 • Consultanţă:
 • plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare/ a planului de afaceri
 • plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie
 • plata serviciilor de consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii
 • Asistenţă tehnică:
 • asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor
 • plata diriginţilor de şantier

 

Pentru proiectele ce includ lucrări de construcții ce se supun autorizării – cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică sunt eligibile în limita de în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile din cadrul cap. „Cheltuieli pentru investitia de baza” și cap. „Studii de teren”, „Obținere avize, acorduri, autorizații”, „Proiectare și inginerie”, „Consultanță”, „Asistență tehnică”.

 

Pentru proiectele ce nu includ lucrări de construcții ce se supun autorizării – cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică sunt eligibile în limita de în limita a 5% din valoarea cheltuielilor eligibile din cadrul cap. „Cheltuieli pentru investitia de baza” și cap. „Obținere avize, acorduri, autorizații” și „Consultanță”.

 

 1. Cheltuieli pentru investiţia de bază
 • construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii
 • achizitionare utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotari:
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului
 • active necorporale:
 • achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
 • activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line.

 

 1. Alte cheltuieli
 • Organizare de şantier
 • Comisioane, cote si taxe
 • Cheltuieli diverse şi neprevăzute – în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile cuprinse la Cap. Construcţii şi instalaţii”
 1. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare – sunt eligibile în limita a 5.000 lei fără TVA
 2. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern – sunt eligibile in limita a 5.000 lei trimestrial. Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă

 

Cheltuieli neeligibile

 • cheltuielile cu achiziționarea de terenuri si/sau construcții
 • cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport
 • cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate/fezabilitate, etc

Vezi aici lista codurilor CAEN eligibile pentru aceasta finantarepdfico

 

Daca doriti sa verificati eligibilitatea firmei d-voastra in cadrul acestui program, ne puteti contacta, iar noi facem aceasta, in mod gratuit.

Daca doriti realizarea unui proiect in cadrul POR – Axa 2.1 – Microintreprinderi, ne puteti solicita o oferta in acest sens.

 

fb

www.fonduri-euro.ro

Telefon:   0736-34.83.63   /   0736-34.83.61

Email: fondurieuro2020@gmail.com

 

 

7 thoughts on “POR 2.1A – Microîntreprinderi (200.000 EURO – 90%)

 • Buna ziua
  Detin un srl din 2011 si as dori sa ma extind (activez pe cod caen 5530 clasificat de min turismului linga strandul termal din mun CAREI jud SATU MARE) recent am achizitionat un teren pe care as dori sa construiesc o pensiune sau casute tip camping pentru cazare cu fonduri ue.neramb.por etc.Campe cind intra noua sesiune si cam ce doc ar trebui sa pregatesc.
  Va multumesc

  • Buna ziua,
   Din pacate momentan nu exista niciun program cu fonduri nerambursabile care sa va ajute la finantarea acestei investitii.
   Ultimile 2 (axa 2.1 si axa 2.2 din cadrul POR s-au inchis la finele anului trecut).
   Daca o sa apara noi surse de finantare, o sa va informam.

   Multumim.

   O zi placuta!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *