POR – Axa 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

POR – Axa 2 : Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii – Prioritatea de investiții 2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

 

Obiectivul specific: 

Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive.

Alocare financiară AP 2 (2.1 si 2.2)

Regiunea Nord Est – 30,28 mil. Euro

Regiunea Sud Est – 25,70 mil. Euro

Regiunea Sud Muntenia – 27,22 mil. Euro

Regiunea Sud Vest – 20,70 mil. Euro

Regiunea Vest – 20,36 mil. Euro

Regiunea Nord Vest – 24,78 mil. Euro

Regiunea Centru – 23,90 mil. Euro

 

Ajutor financiar nerambursabil

Valoarea eligibilă a unui proiect poate fi între 200.000 – 1.000.000 euro.

Rata de finanţare nerambursabilă acordată nu poate depăşi:

Microîntreprinderi și întreprinderi mici (cu 0 – 49 salariați):

 • 55% pentru proiectele care se realizează în regiunea Vest;
 • 70% pentru proiectele care se realizează în regiunile NE, NV, Sud, SV, Sud-Est și Centru

Întreprinderi mijlocii (cu 50 – 249 salariați):

 • 45% pentru proiectele care se realizează în regiunea Vest;
 • 60% pentru proiectele care se realizează în regiunile NE, NV, Sud, SV, Sud-Est și Centru

 

Solicitanți eligibili

Microîntreprinderi (au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei),

întreprinderi mici (au mai puțin de 50 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei)

și mijlocii (au mai puțin de 250 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro) non-agricole din mediul urban (Inclusiv localităţile componente şi satele aparţinătoare oraşelor şi municipiilor).

Întreprinderi mijlocii (au mai puțin de 250 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro) non-agricole din mediul rural.

Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție în fiecare din ultimele 3 exerciții financiare încheiate.

Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 5, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în această perioadă și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

Activități eligibile

Principalele activități sprijinite: 

 • Construcția/modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii, inclusiv dotare cu active corporale şi necorporale
 • Activități necesare pentru parcurgerea și implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice.
 • Promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line, facilitarea comerțului și inovații specifice;
 • Activităţi specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc.).

Cheltuieli eligibile

 • Construcție, modernizare sau extindere a spațiilor de producție sau servicii
 • Dotarea cu echipamente și instalații industriale, mașini și utilaje sau alte dotări specifice Achiziţionare de instalaţii și echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie sau sisteme care utilizează surse regenerabile alternative de energie
 • Cheltuieli pentru activităţi de inovare de produs sau proces: patente (brevete) sau invenţii nepatentate, licenţe, mărci, achiziţia servicii IT sau alte servicii tehnice etc; achiziţia de maşini, echipamente etc; activităţi de pregătire cum ar fi design industrial etc
 • Cheltuieli pentru certificarea sistemelor de management al calităţii, mediului sau sănătăţii, simplu sau integrat: SR-EN-ISO 9001:2008; SR-EN-ISO 14001:2005; SR-EN-ISO 22000:2005; OHSAS 18001: 2007; activități privind parcurgerea procesului de certificare națională/internațională a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice
 • Realizarea website-ului pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor desfășurate (inclusiv activitățile de înregistrare a domeniului)
 • Achiziţionarea de aplicaţii electronice pentru cataloage electronice, achiziții publice, e-licitație, facturarea electronică, customer service, aprovizionare electronică, magazin electronic, piaţa unui terţ, furnizor de servicii cu valoare adăugată pentru canalele de comerţ electronic, plată electronică (e-commerce)
 • Participarea la târguri sau misiuni comerciale și acțiuni legate de modelarea afacerii, precum cunoaşterea pieţelor unor terțe țări, adaptarea produselor/serviciilor pentru anumite piețe, etc.

 

Daca doriti sa verificati eligibilitatea firmei d-voastra in cadrul acestui program, ne puteti contacta, iar noi facem aceasta, in mod gratuit.

Daca doriti realizarea unui proiect in cadrul POR – Axa 2.2, ne puteti solicita o oferta in acest sens.

fb

www.fonduri-euro.ro

www.facebook.com/consultantafondurieuro

Telefon: 0736-34.83.61   /  0736-34.83.63

Email: fondurieuro2020@gmail.com

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: