SUBMASURA 4.1 – Investitii in exploatatii agricole (sector zootehnic)

Prin intermediul PNDR 2014-2020, submasura 4.1 Investitii in exploatatii agricole, se poate obtine sprijin nerambursabil de 30-90% din totalul costurilor eligibile pentru infiintarea, dezvoltarea sau modernizarea exploatatiilor agricole ( zootehnic) de pe intreg teritoriu  tarii.

Pentru accesarea acestei masuri trebuie indeplinite toate conditiile de eligibilitate prevazute conform Ghidului solicitantului.

 

Criterii de eligibilitate

 

EG1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:

Beneficiarii eligibili sunt fermierii (persoane fizice autorizate, persoane juridice, cooperative agricole sau grup de producatori) care desfasoara o activitate agricola pe teritoriu tarii, astfel:

 • persoane fizice constituite conform OUG 44/2008 (P.F.A ,I.I ,I.F) ,
 • persoane juridica constituite conform LG 31/1990( S.C.S, S.N.C, S.A, S.C.A, S.R.L,)
 • persoane juridice constituite conform LG 15/1990: societate comerciala cu capital privat,
 • persoana juridica constituita in baza Lg 45/2009:statiuni de cercetare in domeniul agricol,
 • persoana juridica constituita cf LG 1/2005:Societate cooperativa agricola,
 • persoana juridica constituita cf LG566/2004:Cooperative agricole ,
 • persoana juridica constituita cf LG37/2005 :Grup de producatori,

Beneficiarii eligibili nu trebuie sa inregistreze datorii restante fiscale si sociale la bugetul de stat sau bugetele locale si sa nu aiba fapte inscrise in cazierul juridic.

Rezultatul din exploatare al ultimului an fiscal incheiat va fi pozitiv sau cel putin zero, in cazul exploatatiilor agricole cu activitate.

Solicitanții ai căror asociați/ acționari majoritari au această calitate în două sau mai multe întreprinderi nu pot solicita sprijinul financiar nerambursabil, în acelaşi timp, în cadrul aceleiaşi sub‐măsuri, pentru același tip de investiție.

Societatea trebuie sa fie inregistrata la Registru Agricol si APIA, avand atribuit cod de exploatatie la data depunerii proiectului;

Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului /constructiei pe care se va realiza investitia;

 EG2 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 SO (valoarea producţiei standard);

EG3 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin sub-măsură.

 • infiintarea fermelor de animale si pasari este eligibila conform Ghidului Solicitantului.

EG 4 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției.

 • angajamentul privind cofinantarea trebuie sa fie asumat la depunerea proiectului, urmand ca la data semnarii contractului sa se prezinte dovada : extras cont (50% din suma vor fi blocate pe parcursul implementarii proiectului) sau / si contract credit.

 EG5 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza documentatiei tehnico-economice.

-se va demonstra in documentatia depusa respectarea indicatorilor economici solicitati.

EG6 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare menționată în cap. 8.1

 • Solutia tehnica pentru implementarea proiectului va trebui sa tina seama de toate prevederile legale pentru a primi avizul favorabil din partea

EG 11 Investiția va respecta legislaţia în vigoare (menţionată la capitolul Legături cu alte prevederi legislative din fișa tehnică a măsurii) din domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;

 • Solutia tehnica pentru implementarea proiectului va trebui sa tina seama de toate prevederile legale pentru a primi avizul favorabil din partea DVSVA, DSP.

EG 12 Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

 • In cazul unei firme nou-infiintate, nu e cazul

 

Valoarea sprijinului nerambursabil:

Pentru fermele medii, adica cu dimensiune cuprinsa intre 12.000- 500.000 SO pentru proiecte care prevad constructii –montaj, procentul va fi de  min 50% dar nu mai mult de 1.500.000 euro.

Rata sprijinului poate fi  majorata pana la 90% pentru urmatoarele criterii:

 • Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 .
 • Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri

specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

 

Pentru fermele mari, adica cu dimensiune de peste 500.000 SO pentru proiecte care prevad constructii –montaj, procentul va fi de  min 30% dar nu mai mult de 1.500.000 euro.

Rata sprijinului poate fi  majorata pana la 50% pentru:

 • Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri

specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

 

Selectia proiectelor se va face in baza unui punctaj stabilit conform unor criterii de selectie aferent sectorului zootehnic. Punctajul minim obligatoriu: 30 puncte

 

Nr.crtCRITERII SELECTIESPECIFICARE punctaj conform ghid 4.1
1Dimensiunea fermei fiind scorate doar fermele medii cu dimensiuni intre 12.000-250.00012.000‐≤50.00015
>50.000‐≤100.00013
>100.000 ‐≤ 250.00011
Fermele a caror activitate este  in domeniulBovine de carne20
2Bovine de lapte19
Suine reproductie13
suine ingrasare18
pasarireproductie17
pasari reproductie16
pasari carne/oua15
3Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea producției agricole primare cu procesarea și/sau comercializareaproducție agricolă primară – procesare – comercializare.15
producție agricolă primară – procesare13
integrare producție, procesare și comercializare prin membrii din cadrul OIPA.11
integrare producție si procesare prin membrii din cadrul OIPA.10
4Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploații de dimensiuni micii și/sau medii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători primesc punctaj doar  grupurile de producatori, sau cooperativele agricolegrupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploatații agricole având
dimensiunea sub 12 000 SO
20
grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de
dimensiuni cuprinse între 12 000 ‐≤ 50 000 SO;
18
grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de
dimensiuni cuprinse între 50.000 ‐≤ 100.000 SO
16
5Amplasamentul fermei in zone cu potential agricolProiectul este implementat într‐o zonă cu potențial agricol ridicat10
Proiectul este implementat într‐o zonă cu potențial agricol mediu9
6Nivelul de  calificare in domeniu agricol al managerului  exploatatieistudii superioare10
studii liceale sau postliceale8
școli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim de calificare în
domeniu agricol
6
7Principiul raselor  autohtoneSolicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că obține/deține/dezvoltă la nivelul
exploataţiei agricole şi prevede în cadrul documentației tehnico‐economice că va păstra şi
dezvolta nucleul de rase  pe toată durata de implementare a proiectului.
max 10 pct
Punctajul se va acorda proportional în funcţie de ponderea numarului de animale pentru care se prezinta certificate de origine pentru animale de rasa.

(rase porci – Mangalita si Bazna )

 

Mentiuni componenta privind investitiile in domeniu procesarii:

 • Ponderea investitiilor in valoarea totala a proiectului: min 10% – max 50%
 • Finantarea aferenta acestor investitii separata evidentiate pe costuri in bugete separate:  50%
 • Trebuie prevazut intreg lant: productie-procesare-comercializare
 • Peste 70% din materia prima procesata sa provina din ferma proprie, max 30% poate sa provina si de la tertii.

 

IN CURAND SE VA DESCHIDE O NOUA SESIUNE!

E POSIBIL CHIAR ULTIMA!

URMATOAREA S-AR PUTEA SA NU MAI EXISTE MAI DEVREME DE 2021!

CONTACT

AFACERI DE TOP – FONDURI-EURO.RO

Telefon: 0722-800.313  sau  0722 – 800.603 (tarif normal)

fb     twitter-icon-png-13-1   google

 

Va rugam sa completati toate rubricile si sa ne transmiteti cat mai multe informatii: despre firma, daca are activitate, daca are profit, ce doriti exact sa realizati, cat mp are terenul, care e situatia actuala, etc. Toatea acestea sunt importante pentru a stabili daca sunteti eligibil si chiar pentru a putea realiza punctajul pe care il puteti obtine. Telefon consultanta: 0722-800.313 sau 0722-800.603.

2 thoughts on “SUBMASURA 4.1 – Investitii in exploatatii agricole (sector zootehnic)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: