Lista activitatilor eligibile pe sm 6.4 – (200.000 euro – finantare 90%)

Va prezentăm mai jos, lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul sub-măsurii 6.4. 

Submăsura 6.4 – Învestiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijin pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.
OBIECTIVELE submăsurii 6.4.

· Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;

· Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban;

BENEFICIARII:

· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici existente, din spațiul rural;
· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;
•Fermierii sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de 90% din costul total al proiectului.

• nu va depăși 200.000 Euro

 

n.c.a. : neclasificate altundeva* parte dinSector cu potențial de creștere
Diviziune Grupă Clasă CAEN Rev.2CAEN Rev. 1ISIC Rev. 4 
11 Băuturi
1107

 

Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate1598

 

1104

 

13Fabricarea produselor textile
 131Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
  1310Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

 

Cu excepţia inului, în stare brută, topit, meliţat,pieptănat sau prelucrat în alt mod, dar netors; câlţi şi deşeuri de in (inclusiv deşeuri de fire şi material fibros garnetat)

si a cânepii, în stare brută, topită,meliţată,pieptănată sau prelucrată în alt mod, dar netoarsă; câlţi şi deşeuri de cânepă (inclusiv deşeuri de fire şi material fibros garnetat

 

1711 1712 1713 1714 1715 1716 17171311Textile și pielărie

 

132 Producţia de ţesături
1320 Producţia de ţesături1721 1722 1723 1724 1725 1830*1312Textile și pielărie

 

133 Finisarea materialelor textile
1330Finisarea materialelor textile1730 5271*1313Textile și pielărie

 

139 Fabricarea altor articole textile
1391Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare 1760 1830*1391Textile și pielărie
1392Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)1740*1392Textile și pielărie
1393Fabricarea de covoare şi mochete17511393Textile și pielărie
1394Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase1752*1394Textile și pielărie
1395Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte17531399*Textile și pielărie
1396Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile1754*1399*Textile și pielărie
1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.1754* 3663*1399*Textile și pielărie
14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
141 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană
1411Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele1810*1410*Industrii creative (numai pentru mestesug)/Textile și pielărie
1412Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru18211410*Textile și pielărie
1413Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)18221410*Textile și pielărie
1414Fabricarea de articole de lenjerie de corp18231410*Textile și pielărie
1419Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.1771* 1824*1410*Industrii creative (numai pentru mestesug)/Textile și pielărie
142 Fabricarea articolelor din blană
1420Fabricarea articolelor din blană1830*1420Industrii creative (numai pentru mestesug)/Textile și pielărie
143 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare
1431Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie1771*1430*Industrii creative (numai pentru mestesug)/Textile și pielărie
1439Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte17721430*Industrii creative (numai pentru mestesug)/Textile și pielărie
15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
151 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor
1511Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor1910 1830*1511Industrii creative (numai pentru mestesug)/Textile și pielarie
1512Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament1920* 3663*1512Industrii creative (numai pentru mestesug)/Textile și Pielărie
152 Fabricarea încălţămintei
1520Fabricarea încălţămintei1930*1520Industrii creative (numai pentru mestesug)/Textile și pielărie
16 Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
162 Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale vegetale
1621Fabricarea de  furnire şi a  panourilor din lemn20201621
1622Fabricarea parchetului asamblat în panouri2030*1622*
1624Fabricarea ambalajelor din lemn2040*1623
1629Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite1930* 2051* 2052* 3663*(alte pr. Manufacturiere)1629Industrii creative  (numai pentru mesteșug)
172 Fabricarea articolelor din hârtie şi carton
1721Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton21211702
1722Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton1754* 2122*1709*
1723Fabricarea articolelor de papetărie 2123 2222*1709*
1724Fabricarea tapetului21241709*
1729Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.2125* 3663*1709*
18Tiparirea si reproducerea pe suporturi a inregistrarilor
181Tiparire si activitati de servicii conexe tiparirii
1811Tiparirea ziarelor22211811*
1812Alte activitati de tiparire n.c.a.2222*

2122*

2125*

1811*
1813Servicii pregatitoare pentru pretiparire2224

2225

1812*
1814Legatorie si servicii conexe22231812*
20 Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
201 Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare
 2012Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor24122011*
 2013Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază2413 2330*2011*
 2015Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase24152012
202 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
2020Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice24202021
203 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
2030Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor24302022
204 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie
2041Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere2451*2023*Industrii creative (numai pentru mesteșug)
2042Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)2452 2451*2023*Industrii creative (numai pentru mesteșug)
205 Fabricarea altor produse chimice
2052Fabricarea cleiurilor2462*2029*
2053Fabricarea uleiurilor esenţiale24632029*
2059Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

 

Cu excepţia uleiurilor şi grăsimilor modificate chimic (biodiesel si bioetanol)

2462* 2464 2466*2029*
21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
212 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2120Fabricarea preparatelor farmaceutice2442* 2330*2100*
22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
221 Fabricarea articolelor din cauciuc
2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor2511 25122211
2219Fabricarea altor produse din cauciuc2513* 1930* 3663*2219
222 Fabricarea articolelor din material plastic
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic2521*2220*
2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic25222220*
2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 2523* 3663*2220*
2229Fabricarea altor produse din material plastic2524* 1930* 3663*2220*
23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
231 Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă
2311Fabricarea sticlei plate26112310*
2312Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate26122310*
2313Fabricarea articolelor din sticlă26132310*Industrii creative (numai pentru mesteșug)
2314Fabricarea fibrelor din sticlă26142310*
2319Fabricarea de sticlărie tehnică 2615*2310*
232 Fabricarea de produse refractare
2320Fabricarea de produse refractare26262391
233 Fabricarea materialelor de construcţii din argilă
2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 26302392*
2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă2640*2392*Industrii creative (numai pentru mesteșug)
234 Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan 
2341Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental26212393*Industrii creative (numai pentru mesteșug)

 

2342Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică26222393*
2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 26232393*
2344Fabricarea altor produse tehnice din ceramică2624 3162*2393*
2349Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.26252393*Industrii creative (numai pentru mesteșug)

 

235 Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului
2352 Fabricarea varului şi ipsosului2652 26532394*
236 Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos
2361Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 26612395*
2362Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 26622395*
2365Fabricarea produselor din azbociment26652395*
2369Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos26662395*
237 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2370Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei26702396Industrii creative (numai pentru mesteșug)
239 Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
2391Fabricarea de produse abrazive2681*2399*
2399Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.26822399*
24 Industria metalurgică
243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului
2431Tragere la rece a barelor27312410*
2432Laminare la rece a benzilor înguste27322410*
2433Producţia de profile obţinute la rece2733 2811*2410*
2434Trefilarea firelor la rece27342410*
245 Turnarea metalelor
2451Turnarea fontei2721 27512431*
2452Turnarea oţelului27522431*
2453Turnarea metalelor neferoase uşoare27532432*
2454Turnarea altor metale neferoase27542432*
25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
251 Fabricarea de construcţii metalice
2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice2811*2511*
2512Fabricarea de uşi şi ferestre din metal2812*2511*
252 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 2822*2512*
2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice2821*2512*
256 Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract
2561Tratarea şi acoperirea metalelor28512592*
2562Operaţiuni de mecanică generală28522592*
257 Producţia de unelte şi articole de fierărie
2571Fabricarea produselor de tăiat 2861* 2875*2593*
2572Fabricarea articolelor de feronerie2863*2593*
2573Fabricarea uneltelor2862* 2956*2593*
259 Fabricarea altor produse prelucrate din metal
2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel2871*2599*
2592Fabricarea ambalajelor uşoare din metal28722599*
2593Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri2873 2874*2599*
2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe2874*2599*
2599Fabricarea altor articole din metal n.c.a.2875* 3162* 3663*2599*Industrii creative (numai pentru mesteșug)
26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
261 Fabricarea componentelor electronice
2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)2466* 3110* 3120* 3130* 3210* 3230*2610*Tehnologia informațiilor
2612Fabricarea altor componente electronice3210*2610*Tehnologia informațiilor
262 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice3002* 3230*2620Tehnologia informațiilor
263 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
2630Fabricarea echipamentelor de comunicaţii3220* 3230* 3162*2630Tehnologia informațiilor
3320*
264 Fabricarea produselor electronice de larg consum
2640Fabricarea produselor electronice de larg consum3230* 3650*2640
265 Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri
2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie3162* 3320*2651*Tehnologia informațiilor
2652Producţia de ceasuri3350*2652
266 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2660Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie3310*2660
267 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
2670Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice3340* 3320* 3230*2670
268 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
2680Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor24652680
27 Fabricarea echipamentelor electrice
271 Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
2711Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice3110* 3162*2710*
2712Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii 3120*2710*
272 Fabricarea de acumulatori şi baterii
2720Fabricarea de acumulatori şi baterii31402720
273 Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea
2731Fabricarea de cabluri cu fibră optică 3130* 3340*2731
2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice3130* 2523*2732
2733Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice3130* 2524* 3120*2733
274 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminat3150 3161* 3162*2740
275 Fabricarea de echipamente casnice
2751Fabricarea de aparate electrocasnice2971* 2956*2750*
2752Fabricarea de echipamente casnice neelectrice2972*2750*
279 Fabricarea altor echipamente electrice
2790Fabricarea altor echipamente electrice2943* 3162*  3120* 3130* 3210*2790
28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
281 Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală
2811Fabricarea de motoare şi turbine2911* 3430*2811
2812Fabricarea de motoare hidraulice2912* 2913*2812
2813Fabricarea de pompe şi compresoare2912*2813*
2814Fabricarea de articole de robinetărie2913*2813*
2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de vitezăşi a elementelor mecanice de transmisie2914*2814
282 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor 2921* 2971* 2972*2815
2822Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat2922* 3550*2816
2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)3001 3230* 3612*2817Tehnologia informațiilor
2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric2941*2818
2825Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic2923* 2971*2819*
2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.2924*  2943* 3320*2819*
283 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
2830Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere2931* 2932* 2953*2821
284 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte
2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului2862* 2942* 3162*2822*
2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.2943* 2862*2822*
289 Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică
2891Fabricarea utilajelor pentru metalurgie2951*2823
2892Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 2952* 2862*2824
2893Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului2953*2825
2894Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei2954* 2956*2826
2895Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului2955*2829*
2896Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului2956*2829*
2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.2956* 3162* 3320* 3340* 3530* 3650* 3663*2829*
29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
291Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2910Fabricarea autovehiculelor de transport rutier3410*2910
292Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
 2920Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci3420*2920
293 Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2931Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule3161*2930*
2932Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule3430* 3611*2930*
30 Fabricarea altor mijloace de transport
301 Construcţia de nave şi bărci
3012Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement3512*3012
302Fabricarea materialului rulant
 3020Fabricarea materialului rulant3162* 3520* 3611*3020
 
  
309  Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.
3091Fabricarea de motociclete35413091
3410*
3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi3542 3543* 3663*3092
3099Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.3550*3099
31 Fabricarea de mobilă
310 Fabricarea de mobilă
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine3310* 3550* 3611* 3612*3100*
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 3611* 36133100*
3103 Fabricarea de saltele şi somiere36153100*
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.3611* 3614*3100*Industrii creative (numai pentru mesteșug)
32 Alte activităţi industriale n.c.a.
321 Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare
3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase3622 3350*3211*Industrii creative

(numai pentru mesteșug)

3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare3661 3350*3212Industrii creative (numai pentru mesteșug)
322 Fabricarea instrumentelor muzicale
3220Fabricarea instrumentelor muzicale3630*3220Industrii creative     (numai pentru meșteșug)
323 Fabricarea articolelor pentru sport
3230Fabricarea articolelor pentru sport3640*3230
324 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3240Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

 

 

3650*3240Industrii creative     (numai pentru meșteșug)
325 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
3250Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice2442* 3310* 3320* 3340* 1740*  2924*3250
329 Alte activităţi industriale
3291 Fabricarea măturilor şi periilor36623290*Industrii creative (numai pentru mesteșug
3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.1810* 1824* 1920* 2052* 2211* 2524*3290*Industrii creative

(numai pentru mesteșug)

33 Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor
3311Repararea articolelor fabricate din metal2811* 2821* 2822* 2830* 2861* 2862* 2863* 3550*  2871* 2875* 2960* 3420*3311
3312 Repararea maşinilor 2911* 2912* 2913* 2914* 2921* 2922* 2923* 2924* 2932* 2931* 2941* 2942* 2943* 2951* 2952* 2953* 2954* 2955* 2956* 7250*3312
3313Repararea echipamentelor electronice şi optice2924* 3110*  3162* 3210* 3230* 3310* 3320 * 3340* 3350*3313
3314Repararea echipamentelor electrice2971* 3110* 3120* 3162* 3310* 3320*3314
3315Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor3511* 3512*3315*Servicii pentru populația din spațiul rural
3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a. (numai repararea saretelor si a carutelor cu tractiune animala)3520* 3543* 3550*3315*Servicii pentru populația din spațiul rural
3319Repararea altor echipamente1740* 1752* 2040*  2051* 2513* 2521* 2524* 2615* 2640* 2681* 3630* 3650*3319Servicii pentru populația din spațiul rural
SECŢIUNEA D -PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT
35  Energie electrică, gaz, abur și aer condiționat
353 Furnizarea de abur şi aer condiţionat
3530Furnizarea de abur şi aer condiţionat

 

Exclusiv producerea de gheata, in scop alimentar sau nealimentar

 

4030*3530
37Colectarea şi epurarea apelor uzate
 370Colectarea şi epurarea apelor uzate
  3700Colectarea şi epurarea apelor uzate (numai pentru golirea si curatarea haznalelor si foselor septice si colectarea şi transportul apelor uzate menajere prin vidanje montate pe autoşasiu)Servicii pentru populația din spațiul rural
38Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor  reciclabile
381 Colectarea deşeurilor
3811Colectarea deşeurilor nepericuloase9002* 9003*3811Servicii pentru populația din spațiul rural
3812 Colectarea deşeurilor periculoase4011* 9002* 2330*3812
382 Tratarea şi eliminarea deşeurilor
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase1450* 2415* 9002*3821
3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase9002* 2330*3822
383 Recuperare  materialelor
3831 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz  pentru recuperarea materialelor3710*3830*
3832Recuperarea materialelor reciclabile sortate3710* 37203830*
39 Activităţi şi servicii de decontaminare 
390 Activităţi şi servicii de decontaminare
3900 Activităţi şi servicii de decontaminare9003*3900
43 Lucrări speciale de construcţii
431 Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului
 4313Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii45124312*
432 Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4321Lucrări de instalaţii electrice4531* 4534*4321Servicii pentru populația din spațiul rural
4322Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 4531* 45334322Servicii pentru populația din spațiul rural
4329Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii2922* 4532 4534* 4531*4329Servicii pentru populația din spațiul rural
433 Lucrări de finisare
4331Lucrări de ipsoserie45414330*Servicii pentru populația din spațiul rural
4332Lucrări de tâmplărie şi dulgherie2030* 2523* 2812* 45424330*Servicii pentru populația din spațiul rural
4333Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor45434330*Servicii pentru populația din spațiul rural
4334Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri45444330*Servicii pentru populația din spațiul rural
4339Alte lucrări de finisare4545*4330*Servicii pentru populația din spațiul rural
SECŢIUNEA GCOMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
45 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor
452 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4520Întreţinerea şi repararea autovehiculelor5020*4520Servicii pentru populația din spațiul rural

 

SECŢIUNEA H -TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
494 Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare
4941Transporturi rutiere de mărfuri6024*4923*
4942Servicii de mutare
52 Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi
521 Depozitări
5210Depozitări

 

Cu excepţia activităţii de exploatare a spaţiilor de depozitare produse agro-alimentare, specializate* pentru anumite grupe de  produse listate în Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunităţii Europene

si a

Activităţii de depozitare a produselor forestiere nelemnoase.

 

*Această categorie vizează silozurile, depozitele frigorifice, precum şi cele cu atmosferă controlată, etc.  la care managementul activităţii de depozitare este realizat în totalitate de beneficiarul sprijinului acordat prin AXA I a PNDR. Nu sunt finanţate prin  PNDR  investiţiile pentru depozitele cu caracter general în care, ocazional se pot depozita şi mărfuri agro-alimentare.

 

63125210
522 Activităţi anexe pentru transporturi
5224Manipulări63115224
5229 Alte activităţi anexe transporturilor6340*5229
53 Activităţi de poştă şi de curier
532 Alte activităţi poştale şi de curier
5320Alte activităţi poştale şi de curier64125320
55 SECŢIUNEA IHOTELURI ŞI RESTAURANTE
 552Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
  5520Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

–  Numai pentru agropensiuni

 

5521* 5523*5510*agroturism
  
56 Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie
 561Restaurante
5610Restaurante*

*Sunt eligibile doar restaurantele clasificate conform Ordinului 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificările şi completările ulterioare, din zonele cu potențial turistic ridicat, dar insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Secţiunea a VIII – a – zone cu resurse turistice, cu modificările și completările ulterioare .

55305610
562
5621Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629Alte servicii de alimentatie n.c.a.
SECŢIUNEA JINFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII
58 Activităţi de editare
581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare 
5811 Activităţi de editare a cărţilor 2211* 7240*5811Industrii creative
5812 Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare2211* 7240*5812Industrii creative
5813 Activităţi de editare a ziarelor2212 7240*5813*Industrii creative
5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor2213 7240*5813*Industrii creative
5819 Alte activităţi de editare2215 2222* 7240*5819Industrii creative
582 Activităţi de editare a produselor software
5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator7221* 7240*5820*Industrii creative /

Tehnologia informațiilor

5829 Activităţi de editare a altor produse software7221* 7240*5820*Industrii creative /

Tehnologia informațiilor

602 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune9220*  6420* 7240*6020Industrii creative

 

62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
620 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei
6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)7221* 7222* 7240*6201Industrii creative /

Tehnologia informațiilor

6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 7210 7222*6202*Industrii creative /

Tehnologia informațiilor

6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul7230*6202*Industrii creative /

Tehnologia informațiilor

 

6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei3002* 7222* 72606209Industrii creative /

Tehnologia informațiilor

63 Activităţi de servicii informatice
631 Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexeTehnologia informațiilor
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe7230* 7240*6311Tehnologia informațiilor
6312 Activităţi ale portalurilor web7240*6312Tehnologia informațiilor
639 Alte activităţi de servicii informaţionale
6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri9240*6391___
6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a7487*6399
SECŢIUNEA MACTIVITĂŢI  PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE
69 Activităţi juridice şi de contabilitate
692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal
6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal74126920
70 Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management
702
7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management7414* 0501*7020*
71 Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări  şi analiză tehnică
711 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea
7111Activităţi de arhitectură7420*7110*Industrii creative

 

7112Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea7420*7110*
712 Activităţi de testări şi analize tehnice
7120Activităţi de testări şi analize tehnice74307120 

 

737317311Activitati ale agentiilor de publicitateIndustrii creative

 

74 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice
741 Activităţi de design specializat
7410 Activităţi de design specializat7487*7410Industrii creative

 

742 Activităţi fotografice
7420 Activităţi fotografice7481 9240*7420Industrii creative
743 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7430Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)7485*7490*
749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

 

Cu excepţia:

 

–          activităţilor de brokeraj pentru întreprinderi , adică aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea de întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv a experienţei profesionale, dar neincluzând activităţile de brokeraj pentru bunuri imobiliare;

–          activităţi de brokeraj pentru brevete (aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea de brevete);

–          activităţi de evaluare, altele decât pentru bunuri imobiliare şi asigurări(pentru antichităţi, bijuterii etc.);

–          auditarea facturilor şi a rapoartelor privind mărfurile.

6340* 7487*  7414* 7420* 7460*

 

7490*
75 Activităţi veterinare
750 Activităţi veterinare
7500Activităţi veterinare85207500Servicii pentru populația din spațiul rural

 

77 Activitati de inchiriere si leasing
 772
7721Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv

–          cu exceptia activitatii de leasing operational

 

78

Activităţi de servicii privind forţa de muncă
781 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 7450* 9272*7810
782 Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului
7820Activităţi de contractare, pe baze temporare,a personalului7450*7820
783 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
7830Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă7450*7830
79 Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor, alte servicii de rezervare si asistenta turistica
 791Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor
  7911Activitati ale agentiilor turistice63307911Servicii pentru populația din spațiul rural
  7912Activitati ale tur-operatorilor63307912Servicii pentru populația din spațiul rural
  
 799Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
7990Alte servicii de rezervare si asistenta turistica6330

9232

9234

9262

9272

7920Servicii pentru populația din spațiul rural

 

80 Activităţi de investigaţii şi protecţie
802 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
8020Activităţi de servicii privind sistemele de securizare4531* 7460*8020
81 Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri
 811 Activităţi de servicii suport combinate
 8110 Activităţi de servicii suport combinate7032* 7514*8110
812 Activităţi de curăţenie
8121Activităţi generale de curăţenie a clădirilor7470*8121
8122Activităţi specializate de curăţenie7470*8129*
8129 Alte activităţi de curăţenie9003* 7470*8129*
82 Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
821 Activităţi de secretariat şi servicii suport 
8211 Activităţi combinate de secretariat7485*8211
8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat7485* 6411*8219Servicii pentru populația din spațiul rural
823 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor7487*8230
829 Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8292Activităţi de ambalare74828292
8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.7485* 7487* 7513*8299
SECŢIUNEA QSĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
86 Activităţi referitoare la sănătatea umană
862 Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi
stomatologică
8621 Activităţi de asistenţă medicală generală 8512*8620*Servicii pentru populația din spațiul rural
8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată 8512*8620*Servicii pentru populația din spațiul rural
8623 Activităţi de asistenţă stomatologică 85138620*Servicii pentru populația din spațiul rural
8698690Alte activități referitoare la sănătatea umană

Nu sunt eligibile pentru finanțare laboratoarele de radiologie si transportul pacientilor cu avionul.

Servicii pentru populația din spațiul rural
SECŢIUNEA RACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE
90 Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
900 Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)9231* 9234*9000*Industrii creative
9002 Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)9231* 9232* 9234*9000*Industrii creative
9003 Activităţi de creaţie artistică 9231* 9240*9000*Industrii creative
9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole9232*9000*Industrii creative
93  Activitati sportive, recreative si distractive
 931Activitati sportive
  9311Activitati ale bazelor sportive96219311*
  9312Activitati ale cluburilor sportive9262*9312
  9313Activitati ale centrelor de fitness9304*9311*
  9319Alte activitati sportive9262*9319
  
 932Alte activităţi recreative şi distractive
9321Bâlciuri şi parcuri de distracţii9233Servicii pentru populația din spațiul rural
9329Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.9234* 9272* 9262*Servicii pentru populația din spațiul rural
SECŢIUNEA S – ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII
 
95 Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc
951 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii
9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice7250*Servicii pentru populația din spațiul rural
9512Repararea echipamentelor de comunicaţii 3220* 5274*Servicii pentru populația din spațiul rural
952 Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc
9521Repararea aparatelor electronice de uz casnic5272*9521Servicii pentru populația din spațiul rural
9522Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină2932* 5272*9522Servicii pentru populația din spațiul rural
9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele5271 5274*9523 Servicii pentru populația din spațiul rural
9524Repararea mobilei şi a furniturilor casnice3611* 3612* 3614*Servicii pentru populația din spațiul rural
9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor5273 Servicii pentru populația din spațiul rural
9529Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.1740* 3630* 3640* 5274*Servicii pentru populația din spațiul rural
96 Alte activităţi de servicii
960 Alte activităţi de servicii
9601Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană93019601Servicii pentru populația din spațiul rural
9602Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare93029602Servicii pentru populația din spațiul rural
9603Activităţi de pompe funebre şi similare, cu exceptia inchirierii si vanzarii locurilor de veci93039603Servicii pentru populația din spațiul rural
9604Activităţi de întreţinere corporală9304*9609*
9609Alte activitati de servicii n.c.a.

Sunt eligibile doar serviciile pentru animale de companie, cum ar fi: adăpostire, îngrijire, relaxare și dresaj.

 

Daca doriti realizarea unui astfel de proiect, ne puteti contacta:

AFACERI DE TOP – FONDURI-EURO.RO

Telefon: 0736 – 348 363  sau  0736 – 348 361 (tarif normal)

Email: fondurieuro2020@gmail.com

Fax: 0372-89 11 61

fb     twitter-icon-png-13-1   google

 

Va rugam sa completati toate rubricile si sa ne transmiteti cat mai multe informatii: despre firma, daca are activitate, daca are profit, ce doriti exact sa realizati, cat mp are terenul, care e situatia actuala, etc. Toatea acestea sunt importante pentru a stabili daca sunteti eligibil si chiar pentru a putea realiza punctajul pe care il puteti obtine. Telefon consultanta: 0722-800.313 sau 0722-800.603.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: