PROGRAMUL START-UP NATION ROMANIA – 200.000 LEI (100%)

 

În Monitorul Oficial nr. 79 din data de 30.01.2017 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 10 din data de 30/01/2017  pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii „Start-up Nation”.

Conform comunicatului oficial, în termen de 30  de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat va elabora şi supune aprobării Guvernului o hotărâre privind aprobarea normelor de implementare a schemei de ajutor de minimis.

Prin “Start-up Nation – Romania” se acordă ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei pentru un beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, unui număr maxim estimat de 10.000 de întreprinderi mici și mijlocii.

Se estimează, astfel, crearea a minim 20.000 de noi locuri de muncă anual în cadrul celor 10.000 de întreprinderi nou înființate care vor trebui să angajeze minimum 2 salariați cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi să-i menţină în activitate cel puţin 3 ani.

Întreprinderile beneficiare ale Programului “Start-up Nation – Romania” sunt întreprinderile înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe baza prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2011 cu modificările şi completările ulterioare sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată și care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanţare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis, condițiile de eligibilitate prevăzute în hotărârea Guvernului privind aprobarea normelor de implementare a schemei de ajutor de minimis care va fi adoptată potrivit art. 8, precum și condițiile specifice în cazul finanțării din fonduri europene.

În afara obligaţiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în condițiile Programului “Start-up Nation – Romania” are şi obligația să facă dovada, la momentul depunerii cererii de decont, a angajării, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă, a minim 2 salariați, precum şi obligația menținerii celor două locuri de muncă pentru cel puţin 3 ani, începând cu anul următor plății ajutorului de minimis.

“România pornește cel mai ambiţios program de susţinere a start-up-urilor, program ce se aplică cu succes şi în alte ţări precum Israel sau Marea Britanie și face, astfel, un alt pas spre atingerea dezideratului – România, ţara cu mediul de afaceri cel mai atractiv din Sud-Est-ul Europei. Start-up Nation – Romania va motiva tinerii să rămână în ţară și să desfășoare activități de antreprenoriat, va contribui la crearea de noi companii în domenii cu valoare adăugată ridicată, crescând astfel atractivitatea României în regiune. Acest program va crea companiile de succes de mâine care vor consolida baza economiei românești”, a spus ministrul Florin Jianu.

Vezi aici ORDONANTA DE URGENTA

16 gânduri despre „PROGRAMUL START-UP NATION ROMANIA – 200.000 LEI (100%)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: