Modificare praguri achizitii publice

Senatul a adoptat o propunere legislativă prin care se doreste introducerea unui prag valoric sub care o autoritate publica poate achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări.

Astfel s-a decis modificarea şi completarea Legii 98/2016 privind achiziţiile publice şi completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale si se renunţă la criteriul preţului cel mai scăzut, eliminandu-se obligativitatea utilizării sistemului electronic de achiziţii sub o anumită valoare estimată a achiziţiei.

Autoritatea contractantă poate achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 441.730 lei.

In situatia in care valoarea achiziţiei este mai mică de 10.000 lei, fără TVA, autoritatea contractantă are posibilitatea de a achiziţiona produsele, serviciile sau lucrările pe bază de document justificativ, fără utilizarea sistemului electronic de achiziţii publice.

Totodata se mentioneaza că: autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate-preţ sau calitate-cost care se determină în baza unor factori de evaluare care includ aspecte calitative, de mediu şi/sau sociale şi criteriul rentabilităţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *