Vesti bune. Noi posibilitati de accesare fonduri nerambursabile

AFIR primește, începând cu 3 august 2018, cereri pentru finanțarea proiectelor de investiții în procesarea și marketingul produselor agricole, în vederea obținerii de produse neagricole, prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).
Astfel, în perioada 3 august, ora 9:00 – 31 ianuarie 2019, ora 16:00, solicitanții de fonduri europene nerambursabile au la dispoziție 203 milioane de euro pentru proiecte care se încadrează în aria de finanțare a Schemei GBER aferente Submăsuri 4.2 – Sprijin pentru procesarea produselor agricole (fabricarea produselor de morărit, FNC, a amidonului şi a produselor din amidon, fabricarea produselor lactate, fabricarea îngheţatei şi a altor produse asemănătoare înghețatei, cum este sorbetul, fabricarea băuturilor, ca de exemplu fabricarea berii artizanale, etc).
 
Submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole”
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.
OBIECTIVELE submăsurii:
Înființarea și/ sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;
Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;
Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;
Creşterea numărului de locuri de muncă.
BENEFICIARII:
Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
Cooperativele, grupurile de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare.
SPRIJINUL NERAMBURSABIL minim va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative sau de 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:
 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM, în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat.
In cazul cooperativelor si grupurilor de producatori, finantarea nerambursabila poate ajunge la 70%.
PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor aferente sM 4.2 este de 15 puncte.
PRAGURILE DE CALITATE lunare sunt următoarele:
– 40 de puncte (03.08 – 31.08.2018)
– 35 de puncte (01.09 – 30.09.2018)
– 30 de puncte (01.10 – 31.10.2018)
– 25 de puncte (01.11 – 30.11.2018)
– 20 de puncte (01.12 – 31.12.2018)
– 15 puncte (01.01.2019 – 31.01.2019)
Pentru mai multe detalii si consultanta, ne puteti transmite formularul de mai jos, completat.
Va rugam sa completati toate rubricile si sa ne transmiteti cat mai multe informatii: despre firma, daca are activitate, daca are profit, ce doriti exact sa realizati, cat mp are terenul, care e situatia actuala, etc. Toatea acestea sunt importante pentru a stabili daca sunteti eligibil si chiar pentru a putea realiza punctajul pe care il puteti obtine. Telefon consultanta: 0722-800.313 sau 0722-800.603.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *