>>OFERTA POR 2.1

OFERTĂ FINANCIARĂ DE SERVICII CONSULTANȚĂ

Avem placerea de a va prezenta oferta noastra financiara si de servicii de consultanta, pentru realizarea si depunerea proiectului, precum si managementul acestuia pe toata perioada de implementare, pana la finalizarea acestuia, pentru POR – Axa 2.1

 

1.       STUDIU DE PREFEZABILITATE PROIECT

Analiza ideii de proiect cu programele existente si conditiile acestora

 • Evaluarea eligibilitatii persoanei/firmei si a proiectului 
 • Verificarea situatiei actuale a beneficiarului cu conditiile impuse prin programul de finantare, cererea de finantare si anexele sale. Se evalueaza si punctajul proiectului si se evalueaza sansele de finantare.
 • Elaborarea propunerilor si solutiilor privind eligibilitatea beneficiarului
 • Analizare tema de proiect
 • Verificarea conformitatii documentelor existente (firma, teren, acte contabile, contracte, etc)
 • Formularea de recomandari referitoare la ideea de proiect, solutii pentru resursele financiare necesare, precum si prezentarea listei generale de documente necesare depunerii, aprobarii si implementarii proiectului

 

2.       ANALIZA FINANCIARA A INTREPRINDERII

Servicii de realizare a indicatorilor si previziunilor financiare 

 • Realizarea previziunilor financiare
 • Calcularea rentabilitatii financiare a investiei si a altor indicatori in varianta cu proiect
 • Proiectia fluxului de numerar pe perioada implementarii proiectului
 • Realizarea graficului fizic si financiar al realizarii investitiei

 

3.       ELABORAREA PROIECTULUI

Serviciile necesare depunerii proiectului

 • Elaborare solutii realizare proiect / investitie si transmiterea acestor solutii beneficiarului spre verificare si pentru a-si da acordul de a continua pe una dintre solutiile alese
 • Asistenta si consultanta modificare date persoana juridica
 • Elaborare Plan de afaceri / Studiu de Fezabilitate (sectiunea economica)
 • Intocmirea cererii de finantare pentru proiect
 • Completarea tuturor anexelor necesare depunerii proiectului

 

4.       DEPUNERE PROIECT

Finalizarea proiectului spre a fi depus dupa acordul beneficiarului 

 • Transmiterea in etape de lucru si la final, spre verificarea proiectului de catre beneficiar
 • Formularea de propuneri de imbunatatire a proiectului
 • Depunerea proiectului

 

5.       SERVICII FINANCIAR-BANCARE

Obtinere de credite si garantare credite – daca este cazul

 • Intocmirea intregului dosar necesar pentru obtinerea unui credit bancar
 • Depunerea si sustinerea de catre consultantii nostri a dosarului la banca
 • Intocmirea intregului dosar necesar pentru obtinerea de servicii de garantare a creditului bancar obtinut, in procent de pana la 80% din valoarea acestuia, la fondurile de garantare (FNGCIMM – Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri)
 • Depunerea si sustinerea de catre consultantii nostri a dosarului la fondul de garantare.

 

6.       MANAGEMENT DE PROIECT

Servicii de implementare a proiectelor 

 • Elaborarea intregului dosar privind cererile de rambursare (transele de plata)
 • Intocmirea rapoartelor tehnice/financiare in cadrul proiectului
 • Elaborare rapoarte de progres
 • Asistenta si consultanta pe toata perioada de monitorizare a proiectului

 

7.       SERVICII DE CONSULTANTA IN ACHIZITII

Consultanta achizitii publice

 • Stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice (ex: constructii, bunuri, servicii, etc)
 • Elaborarea documentatiilor de atribuire in conformitate cu legislatia nationala si comunitara
 • Redactarea anunturilor de intentie
 • Redactarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari formulate de potentialii ofertanti
 • Consultanta si asistenta pe perioada derularii procedurii de achizitie publica
 • Consultanta pentru negocierea, incheierea si executarea contractelor de achizitie publica
 • Consultanta tehnica si juridica privind incheierea contractelor cu furnizorii (termene, conditii, etc)

 

DURATA EXECUTARE SERVICII = pe toata perioada de implementare – pana la finalizarea investitiei

 • Durata elaborarii proiectului pentru depunerea acestuia spre aprobare –60 de zile
 • Durata elaborare dosar credit banca si fond de garantare                   – 30 de zile
 • Durata elaborare documentatie achizitii/cereri de plata                       –30 de zile

 

COMISION CONSULTANTA                               = 10.000 EURO

 

Modalitati de plata:

 • Plata la semnarea contractului de consultanta:      1.500 EURO
 • Plata la depunerea proiectului:                            .1.500 EURO
 • Plata la aprobarea proiectului:                           …4.000 EURO
 • Plata la faza de achizitii:                            .         1.500 EURO
 • Plata la ultima cerere de plata:                          1.500 EURO

 

MENȚIUNI:

 • La aceste sume nu se adauga TVA. Platile se fac in Lei la cursul BNR din data facturarii.
 • Cheltuielile cu consultanța sunt cheltuieli eligibile, deci rambursabile in procent de maxim 90%.
 • Oferta este valabila indiferent de valoarea proiectului, de numarul de dosare de achizitii, de numarul de cereri de plata, memorii, etc.
 • Avand in vedere ca timpul este destul de scurt pana la depunerea proiectelor, oferta poate fi modificata.

Daca doriti mai multe informatii sau doriti sa realizati un proiect pe acest program, ne puteti transmite completat formularul de mai jos:

 

Va rugam sa introduceti adresa corecta pentru a putea primi raspunsul nostru.
Denumire firma, daca exista.
Pentru a va putea oferi un raspuns cat mai exact, va rugam sa ne transmiteti cat mai multe informatii despre situatia existenta (exista/nu exista firma, exista/nu exista teren, etc), precum si despre ceea ce anume doriti sa realizati! Ne puteti contacta si la telefon: 0722-800.313 sau 0722-800.603. Multumim!
Prin transmiterea acestui formular sunt de acord cu preluarea, stocarea si prelucrarea datelor personale de catre Echipa Fonduri-Euro.ro. Totodata, am luat la cunostinta de Termenii si Conditiile de utilizare ale site-ului si sunt de acord cu acestea.