>>OFERTA POR 2.2

OFERTĂ FINANCIARĂ DE SERVICII CONSULTANȚĂ


Avem placerea de a va prezenta oferta noastra financiara si de servicii de consultanta, pentru realizarea si depunerea proiectului, precum si managementul acestuia pe toata perioada de implementare, pana la finalizarea acestuia, pentru POR – Axa 2.2.

1.       STUDIU DE PREFEZABILITATE PROIECT

Analiza ideii de proiect cu programele existente si conditiile acestora

 • Evaluarea eligibilitatii persoanei/firmei si a proiectului 
 • Verificarea situatiei actuale a beneficiarului cu conditiile impuse prin programul de finantare, cererea de finantare si anexele sale. Se evalueaza si punctajul proiectului si se evalueaza sansele de finantare.
 • Elaborarea propunerilor si solutiilor privind eligibilitatea beneficiarului
 • Analizare tema de proiect
 • Verificarea conformitatii documentelor existente (firma, teren, acte contabile, contracte, etc)
 • Formularea de recomandari referitoare la ideea de proiect, solutii pentru resursele financiare necesare, precum si prezentarea listei generale de documente necesare depunerii, aprobarii si implementarii proiectului

2.       ANALIZA FINANCIARA A INTREPRINDERII

Servicii de realizare a indicatorilor si previziunilor financiare 

 • Realizarea previziunilor financiare
 • Calcularea rentabilitatii financiare a investiei si a altor indicatori in varianta cu proiect
 • Proiectia fluxului de numerar pe perioada implementarii proiectului
 • Realizarea graficului fizic si financiar al realizarii investitiei

3.       ELABORAREA PROIECTULUI

Serviciile necesare depunerii proiectului

 • Elaborare solutii realizare proiect / investitie si transmiterea acestor solutii beneficiarului spre verificare si pentru a-si da acordul de a continua pe una dintre solutiile alese
 • Asistenta si consultanta modificare date persoana juridica
 • Elaborare Plan de afaceri / Studiu de Fezabilitate (sectiunea economica)
 • Intocmirea cererii de finantare pentru proiect
 • Completarea tuturor anexelor necesare depunerii proiectului

4.       DEPUNERE PROIECT

Finalizarea proiectului spre a fi depus dupa acordul beneficiarului 

 • Transmiterea in etape de lucru si la final, spre verificarea proiectului de catre beneficiar
 • Formularea de propuneri de imbunatatire a proiectului
 • Depunerea proiectului

5.       SERVICII FINANCIAR-BANCARE

Obtinere de credite si garantare credite – daca este cazul

 • Intocmirea intregului dosar necesar pentru obtinerea unui credit bancar
 • Depunerea si sustinerea de catre consultantii nostri a dosarului la banca
 • Intocmirea intregului dosar necesar pentru obtinerea de servicii de garantare a creditului bancar obtinut, in procent de pana la 80% din valoarea acestuia, la fondurile de garantare (FNGCIMM – Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri)
 • Depunerea si sustinerea de catre consultantii nostri a dosarului la fondul de garantare.

6.       MANAGEMENT DE PROIECT

Servicii de implementare a proiectelor 

 • Elaborarea intregului dosar privind cererile de rambursare (transele de plata)
 • Intocmirea rapoartelor tehnice/financiare in cadrul proiectului
 • Elaborare rapoarte de progres
 • Asistenta si consultanta pe toata perioada de monitorizare a proiectului

7.       SERVICII DE CONSULTANTA IN ACHIZITII

Consultanta achizitii publice

 • Stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice (ex: constructii, bunuri, servicii, etc)
 • Elaborarea documentatiilor de atribuire in conformitate cu legislatia nationala si comunitara
 • Redactarea anunturilor de intentie
 • Redactarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari formulate de potentialii ofertanti
 • Consultanta si asistenta pe perioada derularii procedurii de achizitie publica
 • Consultanta pentru negocierea, incheierea si executarea contractelor de achizitie publica
 • Consultanta tehnica si juridica privind incheierea contractelor cu furnizorii (termene, conditii, etc)

 

DURATA EXECUTARE SERVICII = pe toata perioada de implementare – pana la finalizarea investitiei

 • Durata elaborarii proiectului pentru depunerea acestuia spre aprobare – 60 de zile
 • Durata elaborare dosar credit banca si fond de garantare                    – 30 de zile
 • Durata elaborare documentatie achizitii/cereri de plata                       – 30 de zile

COMISION CONSULTANTA (procent din valoarea eligibila proiect si in functie de valoarea si complexitatea proiectului) = intre 1% si 5 %

Modalitati de plata:

 • Plata la semnarea contractului de consultanta:      10%
 • Plata la depunerea proiectului:                            .10% 
 • Plata la aprobarea proiectului:                            ..50%
 • Plata la depunere achizitii:                                                10%
 • Plata la prima cerere de plata:                            .10%
 • Plata la ultima cerere de plata:                          ..10% 

 MENȚIUNI:

 • La aceste sume nu se adauga TVA. Platile se fac in Lei la cursul BNR din data facturarii.
 • Cheltuielile cu consultanța sunt cheltuieli eligibile, deci rambursabile in procent de maxim 70%.
 • Oferta este valabila indiferent de valoarea proiectului, de numarul de dosare de achizitii, de numarul de cereri de plata, memorii, etc.
 • Avand in vedere ca timpul este destul de scurt pana la depunerea proiectelor, oferta poate fi modificata.

 

Pentru realizarea unui proiect, ne puteti transmite formularul de mai jos completat:

 

Va rugam sa introduceti adresa corecta pentru a putea primi raspunsul nostru.
Denumire firma, daca exista.
Pentru a va putea oferi un raspuns cat mai exact, va rugam sa ne transmiteti cat mai multe informatii despre situatia existenta (exista/nu exista firma, exista/nu exista teren, etc), precum si despre ceea ce anume doriti sa realizati! Ne puteti contacta si la telefon: 0722-800.313 sau 0722-800.603. Multumim!
Prin transmiterea acestui formular sunt de acord cu preluarea, stocarea si prelucrarea datelor personale de catre Echipa Fonduri-Euro.ro. Totodata, am luat la cunostinta de Termenii si Conditiile de utilizare ale site-ului si sunt de acord cu acestea.