ADR CENTRU

Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria:

  • microîntreprinderilor din mediul urban sau
  • întreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban și rural.

Citește mai multe….

🌐 *Regiunea Centru*: județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu 

💶 Valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului:
Valoare minimă a finanțării nerambursabile solicitate: 25.000 euro
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate: 200.000 euro


🚀Start-up-uri: valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate : 100.000 euro. 

📌 *Rata de cofinanțare

Contribuția solicitantului la finanțarea investiției – 10% din valoarea eligibilă a investiției, 

iar ajutorul nerambursabil – 90% din valoarea eligibilă a investiției.

📝 *Solicitanții prezentului apel* de proiecte sunt societățile care se încadrează în categoria:

  • microîntreprinderilor, inclusiv a microîntreprinderilor nou înființate (start up).

❎ *Cheltuieli eligibile:*

🔸 Investiții în active corporale: 

* Construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI); 

* Achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe

🔸 Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, instrumente de comercializare on-line, alte drepturi și active similare utilizate exclusiv în domeniul/domeniile de activitate vizat/e de proiect; 

🔸 Activități de instruire a angajaților

🔸Investiții în procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor 

❗Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (exemplu: a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare. 

📝 Sunt finanțate investiții în domeniile de activitate (clase CAEN) menționate în Anexă.

Citește mai multe….