ADR VEST

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest a anunțat, că este nevoită să amâne cu 2 luni deschiderea celor două apeluri de proiecte pentru finanțarea microîntreprinderilor din cele 4 județe ale sale, ca urmare a noii ordonanțe de urgență prin care Guvernul a schimbat procedurile în programele de fonduri europene.

ADR Vest spune că a a trebuit să-și decaleze cu 2 luni calendarul apelurilor de proiecte în urma adoptării de către Guvernul României a Ordonanței de Urgență nr. 23 din 2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027.

„Noile norme prevăzute în ordonanță generează obligații suplimentare atât pentru autoritățile de management, cât și pentru beneficiari, iar în această situație, toate ghidurile lansate în consultare publică în ultimele cinci luni de către ADR Vest, pentru care au fost deja trimise observații și propuneri, trebuie readaptate” – a precizat ADR Vest.

Citește mai multe…

Solicitanți eligibili: Microîntreprinderi cu sediul social în Regiunea Vest și locația de implementare a proiectului în mediul urban, inclusiv satele aparținătoare municipiilor și orașelor din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest.

Citește mai multe…

Valoarea asistenței financiare nerambursabile

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 30.000 euro și maximum 60.000 sau 200.000 euro

Valoarea minimă pentru asistența financiară nerambursabilă solicitată în cadrul proiectului este de 30.000 euro, indiferent de ponderea veniturilor obținute din clasa CAEN pentru care se solicită finanțare în cifra de afaceri aferentă anului 2022.

Pentru microîntreprinderile care au obținut venituri aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare mai mari sau egale cu 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul 2022, cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși echivalentul în lei a 200.000 euro.

Pentru microîntreprinderile care au obținut venituri aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare mai mici de 30% din cifra de afaceri înregistrată în anul 2022 sau nu au obținut deloc venituri din activitățile aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, aceasta reprezentând o activitate nouă la nivelul societății, cuantumul finanțării nerambursabile solicitate nu poate depăși echivalentul în lei a 60.000 euro.

Citește mai multe…