Oferta si servicii consultanta

Va prezentam oferta noastra de servicii de consultanta, pentru depunerea proiectului, precum si managementul acestuia pe perioada de implementare, pana la finalizarea acestuia. 

Prezenta oferta cuprinde ABSOLUT TOATE SERVICIILE DE CARE AVETI NEVOIE PENTRU REALIZAREA, DEPUNEREA SI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI. 

In fiecare an am avut cea mai buna oferta pentru clientii nostri.

Mai jos gasiti si cele mai bune garantii.

 

1.       STUDIU DE PREFEZABILITATE PROIECT

Analiza ideii de proiect cu conditiile programului

 • Evaluarea eligibilitatii persoanei/firmei si a proiectului
 • Verificarea situatiei actuale a beneficiarului cu conditiile impuse prin programul de finantare.
 • Se calculeaza punctajul proiectului si se evalueaza sansele de finantare.
 • Elaborarea propunerilor si solutiilor privind eligibilitatea beneficiarului, coduri CAEN necesare, etc.
 • Verificarea conformitatii documentelor existente (firma, acte contabile, contracte, etc)
 • Asistenta si consultanta infiintare/modificare date firma
 • Formularea de recomandari referitoare la ideea de proiect, solutii pentru resursele financiare necesare, precum si prezentarea listei generale de documente necesare depunerii, aprobarii si implementarii proiectului

 

2.       ELABORAREA PROIECTULUI

Serviciile necesare depunerii proiectului

 • Elaborare solutii realizare proiect / investitie si transmiterea acestor solutii beneficiarului spre verificare si pentru a-si da acordul de a continua pe una dintre solutiile alese (avem colaboratori pentru echipamente si utilaje, pentru aproape orice tip de investitie, atat din Romania, cat si din strainatate)
 • Elaborare Plan de afaceri
 • Elaborare studiu de fezabilitate – sectiune economica
 • Intocmirea cererii de finantare pentru proiect
 • Completarea tuturor anexelor necesare depunerii proiectului

 

3.       DEPUNERE PROIECT

Finalizarea proiectului spre a fi depus dupa acordul beneficiarului

 • Verificarea proiectului de catre beneficiar inainte de depunere
 • Formularea de propuneri de imbunatatire a proiectului
 • Depunerea proiectului

 

4.       SERVICII FINANCIAR-BANCARE

Obtinere de credite si garantare credite – daca este cazul

 • Intocmirea intregului dosar necesar pentru obtinerea unui credit bancar
 • Depunerea si sustinerea de catre consultantii nostri a dosarului la banca
 • Intocmirea intregului dosar necesar pentru obtinerea de servicii de garantare a creditului bancar obtinut (FNGCIMM – Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, FNGCR – Fondul National de Garantare a Creditului Rural)

 

5.       SERVICII DE CONSULTANTA IN ACHIZITII

Consultanta achizitii publice 

 • Stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice (ex: bunuri, servicii, etc)
 • Elaborarea documentatiilor de atribuire in conformitate cu legislatia nationala si comunitara
 • Redactarea anunturilor de intentie
 • Redactarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari formulate de potentialii ofertanti
 • Consultanta pentru negocierea, incheierea si executarea contractelor de achizitie publica
 • Consultanta tehnica si juridica privind incheierea contractelor cu furnizorii (termene, conditii, etc)

 

6.       MANAGEMENT DE PROIECT

Servicii de implementare a proiectelor

 • Elaborarea intregului dosar privind cererile de rambursare (transele de plata)
 • Elaborare rapoarte de progres
 • Raspuns la clarificari si solicitari