OFERTĂ SERVICII CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ, JURIDICĂ ȘI TEHNICĂ

 

Vă prezentăm serviciile complete de consultanță de la A la Z de care aveți nevoie pentru elaborarea, pregătirea, depunerea proiectului și apoi implementarea acestuia. 

 

 1. STUDIU DE PREFEZABILITATE PROIECT

Analiza ideii de proiect cu condițiile programului

 • Evaluarea eligibilității persoanei/firmei și a proiectului
 • Verificarea situației actuale a beneficiarului cu condițiile impuse prin programul de finanțare.
 • Se calculează punctajul proiectului și se evaluează șansele de finanțare.
 • Elaborarea propunerilor și soluțiilor privind eligibilitatea beneficiarului, coduri CAEN necesare, etc.
 • Verificarea conformității documentelor existente (firmă, acte contabile, contracte, etc)
 • Asistență și consultanță înființare/modificare date firmă
 • Formularea de recomandări referitoare la ideea de proiect, soluții pentru resursele financiare necesare, precum și prezentarea listei generale de documente necesare depunerii, aprobării și implementării proiectului

 

 1. ELABORAREA PROIECTULUI

Serviciile necesare depunerii proiectului

 • Elaborare soluții realizare proiect / investiție și transmiterea acestor soluții beneficiarului spre verificare și pentru a-și da acordul de a continua pe una dintre soluțiile alese (avem colaboratori pentru echipamente și utilaje, pentru aproape orice tip de investitie, atât din Romania, cât și din străinătate)
 • Elaborare Plan de afaceri
 • Elaborare studiu de fezabilitate – secțiune economică
 • Elaborare studiu de fezabilitate – planuri desenate
 • Întocmirea cererii de finanțare pentru proiect
 • Completarea tuturor anexelor necesare depunerii proiectului

 

 1. DEPUNERE PROIECT

Finalizarea proiectului spre a fi depus după acordul beneficiarului

 • Verificarea proiectului de către beneficiar înainte de depunere
 • Formularea de propuneri de îmbunătățire a proiectului
 • Depunerea proiectului

 

 1. SERVICII FINANCIAR-BANCARE

Obtinere de credite si garantare credite – daca este cazul

 • Întocmirea întregului dosar necesar pentru obținerea unui credit bancar / linie de credit
 • Depunerea și susținerea de către consultanții noștri a dosarului la bancă
 • Întocmirea întregului dosar necesar pentru obținerea de servicii de garantare a creditului bancar obținut (FNGCIMM – Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, FNGCR – Fondul National de Garantare a Creditului Rural)

 

 1. SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN ACHIZIȚII

Consultanță achiziții publice 

 • Stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice (ex: bunuri, servicii, etc)
 • Elaborarea documentatiilor de atribuire in conformitate cu legislatia nationala si comunitara
 • Redactarea anunturilor de intentie
 • Redactarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari formulate de potentialii ofertanti
 • Consultanta pentru negocierea, incheierea si executarea contractelor de achizitie publica
 • Consultanta tehnica si juridica privind incheierea contractelor cu furnizorii (termene, conditii, etc)

 

 1. MANAGEMENT DE PROIECT

Servicii de implementare a proiectului

 • Elaborarea întregului dosar privind cererile de rambursare (tranșele de plată)
 • Elaborare documentații obținere autorizație de construire
 • Documentații obținere avize și autorizații
 • Proiect tehnic (planuri, devize, formulare, etc)
 • Elaborare rapoarte de progres
 • Raspuns la clarificari și solicitări

 

7. ALTELE

Servicii după implementarea proiectului

 • Elaborare site web și promovare activitate;
 • Facilitare relații comerciale cu posibili clienți pentru vânzarea produselor/serviciilor, dar și cu furnizori (echipamente, utilaje, dotări, materii prime, etc).

 

*) Dacă doriți adăugarea unui serviciu pe care nu îl regăsiți în oferta de mai sus, vă stăm la dispoziție.

 

Pentru mai multe detalii, informații și consultanță pentru realizarea unui proiect, ne puteți contacta completând și transmițându-ne formularul de mai jos:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Firma este înființată
Acord
Prin transmiterea acestui formular sunt de acord cu preluarea, stocarea și prelucrarea datelor personale de către Echipa Fonduri-Euro.ro. Totodată, am luat la cunoștință de Termenii și Condițiile de utilizare ale site-ului și sunt de acord cu acestea.